Pressbilder

Gruppbild

Leif Boork

Johan Edlund

Marika Eriksson

Lasse Granqvist

Peter Jihde

Jonathan Nordin

Robert Perlskog

Åke Unger

Niklas Wikegård

TV4:s VM-app

TV4:s VM-app

TV4:s VM-app

Copyrightregler för pressbilderna.
Pressbilderna tillhör TV4-Gruppen och får endast användas i samband med redaktionell publicitet kring kanalen och dess program. Vid bildpublicering ska alltid fotografens namn samt TV4-Gruppen anges som källa. Foto: Björn Terring/TV4. Bilderna finns också på TV4:s Presstjänst: press.tv4.se. Bilderna får inte lagras under längre tid än vad som krävs för att kunna publicera dem. De får inte heller vidareöverlåtas eller manipuleras. Användare av TV4-Gruppens presstjänst förbinder sig att följa dessa regler och om så inte sker att ekonomiskt ersätta TV4-Gruppen för de kostnader som kan drabba TV4-Gruppen på grund av sådant nyttjande. Publicering i strid med bestämmelserna kan även utgöra ett straffbart upphovsrättsintrång.